close
Lillian S
2022-09-27
De lijsten zijn veel te duur maar verder erg blij met mijn posters. De levering is prima in orde.
Vertaald door Google
Jane A
2022-09-26
Posters van hoge kwaliteit, perfect als cadeau! Ik zou willen voorstellen om in de toekomst cadeauverpakkingen aan te bieden.
Vertaald door Google
J.K W
2022-09-26
Goed op de hoogte gehouden op de dag van vervoer. Heel tevreden.

Privacybeleid

Louvenir.nl wordt beheerd door:

Louvenir AB
Bellevuevägen 59A
S-216 19 Malmö, Zweden.
Bedrijfsidentificatienummer: 559159-9559

Louvenir AB werkt actief om te verzekeren dat uw privacy beschermd wordt, wanneer u online services, klantenondersteuning en publieke online kanalen, zoals sociale media, gebruikt. Louvenir AB is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die ingediend worden en zal ze verwerken in overeenstemming met de Zweedse wet inzake gegevensbescherming (1998:204) die in overeenstemming is met de Richtlijn inzake gegevensbescherming van de EU (95/46/EG) (waarnaar hieronder verwezen wordt als Richtlijn 95/46/EG).

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens die aan ons ingediend worden, wanneer u een order plaatst, contact opneemt met onze klantenservice of u inschrijft voor of deelneemt aan onze verschillende online services, zoals wedstrijden, productmededelingen en nieuwsbrieven.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres en betaalgegevens die nodig zijn om onze services aan u te kunnen verstrekken.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens die verzameld worden door onze systemen, worden hoofdzakelijk opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER), maar het kan gebeuren dat ze overgedragen worden aan gebieden erbuiten. In dergelijke gevallen gebeuren alle overdrachten en de opslag in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming van toepassing.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens en gebruiken ze voor de volgende doeleinden

  • om betalingen te verwerken en orders te behandelen
  • om misbruik en fraude op onze services te vermijden
  • om uw account (tracering van leveringen, orderstatus, ordergeschiedenis, favorieten, volglijsten, enz.) te registreren en te beheren
  • om contact met u op te nemen in het geval van problemen met de levering
  • om ons te helpen mogelijke onderbrekingen in onze services op te lossen
  • om analyses uit te voeren en zo relevante marketingaanbiedingen aan te kunnen bieden
  • om u informatie te sturen die u van ons verzocht hebt, waaronder marketingcommunicaties en informatie over onze producten
  • om, indien u dat verzocht hebt, u op de hoogte te stellen van de beschikbaarheid van onze producten
  • om tijdens de organisatie van wedstrijden de winnaars, deelnemers en kiezers op de hoogte te brengen
  • om vragen te beantwoorden en suggesties te geven over onze producten en services

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor bevoegd personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden. Uw gegevens worden nooit verhandeld of verkocht en ze worden enkel gedeeld met partijen buiten Louvenir AB wanneer zij rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de wet (Richtlijn 95/46/EG) hebt u het recht om een uittreksel van de gegevens die we over u opslaan gratis aan te vragen. U hebt ook het recht om de gegevens te corrigeren en ze te verwijderen, als we niet beschikken over wettelijke opslagverplichtingen, zoals bijvoorbeeld boekhoudregels. U hebt ook het recht directe marketing te weigeren en we stellen u ervan op de hoogte dat u ervoor kunt kiezen uw toestemming voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven te allen tijde in te trekken aan de hand van de link die verstrekt wordt in de voettekst van de e-mails. Neem a.u.b. contact op met onze klantenservice voor hulp bij deze zaken via info@louvenir.com

Hoe verzekeren we dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn?

We hechten veel belang aan de beveiliging van alle gevoelige gegevens die geassocieerd zijn met onze klanten. We maken gebruik van technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze betalingsproviders verwerken uw kaartgegevens in overeenstemming met de internationale veiligheidsnorm PCI DSS.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens opslaan zolang we beschikken over een actieve toestemming van onze klanten of over andere algemenere rechtsgronden voor het bewaren van die gegevens (bijv. boekhoudregels). Als we gedurende twee jaar niet met elkaar gecommuniceerd hebben, zullen we u vragen uw toestemming opnieuw te geven. Als u hiermee niet akkoord gaat, zullen we uw persoonsgegevens wissen.

Verzameling van bijkomende gegevens

Cookies

We gebruiken cookies om u een comfortabele online winkelervaring te kunnen bieden. Cookies worden gebruikt voor een aantal redenen, onder meer om ons in staat te stellen de contents van uw winkelwagentje te behandelen, alsook de vereiste informatie te verstrekken wanneer u inlogt. Bovendien gebruiken we cookies om onze marketing te meten en te optimaliseren. Als uw webbrowser zo ingesteld is dat hij geen cookies accepteert, kunnen we niet garanderen dat de website naar behoren zal functioneren. Als u eventuele problemen ondervindt, raadpleeg uw huidige instellingen en update ze eventueel. Ga voor meer informatie over cookies naar All about cookies.

De creatie van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor webanalyses

Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen zullen niet samengevoegd worden met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als u de verzameling van gegevens wilt vermijden, kunt u de uitvoering van externe Javascript-content blokkeren in uw browser door een overeenkomende browserplug-in te installeren (bijv. Noscript).

Het gebruik van sociale plug-ins van Facebook

Onze website maakt gebruik van de zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociaal netwerk Facebook dat beheerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. Californië Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn gemarkeerd met het Facebook-logo of er staat vermeld "sociale plug-in van Facebook" of "sociale Facebook-plug-in". U kunt een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe ze eruit zien hier vinden: http://developers.facebook.com/plugins.

Als u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, zal uw browser een rechtstreekse verbinding maken met de Facebook-servers. De content van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en geïntegreerd in de pagina. Via deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de overeenstemmende pagina van onze website geopend heeft, zelfs als u geen Facebook-profiel hebt of als u op dat moment niet ingelogd bent bij Facebook. Deze informatie (waaronder uw IP-adres) zal rechtstreeks van uw browser worden doorgestuurd naar een Facebook-server in de VS en daar opgeslagen worden. Als u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website onmiddellijk linken aan uw Facebook-profiel. Als u een interactie aangaat met de plug-ins, wanneer u bijvoorbeeld klikt op de knop "vind ik leuk" of commentaar plaatst, wordt ook deze informatie rechtstreeks doorgestuurd naar een Facebook-server en daar opgeslagen. De informatie zal ook op uw Facebook-profiel geplaatst worden en te zien zijn voor al uw Facebook-vrienden. Het doeleinde en het bereik van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten in dit opzicht en de instellingsopties voor de bescherming van uw privacy kunnen gevonden worden in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wenst dat Facebook de gegevens die verzameld zijn via onze website rechtstreeks linkt aan uw Facebook-profiel, moet u uitloggen van Facebook, voordat u onze website bezoekt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die geleverd wordt door Google Inc. (Alfabet). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en die ons in staat stellen een analyse uit te voeren van uw gebruik van de website. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website wordt normaal gezien doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als er echter IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, zal uw IP-adres vooraf door Google ingekort worden, indien u zich bevindt in een lidstaat van de Europese Unie of in een land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres gestuurd worden naar een Google-server in de VS en daar ingekort worden. Google zal uit naam van de beheerder van deze website deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en andere services te leveren aan de websitebeheerder die betrekking hebben op de websiteactiviteit en het internetgebruik, wanneer die informatie doorgestuurd wordt via uw browser binnen het kader van Google Analytics. Uw IP-adres zal niet samengevoegd worden met andere gegevens die verstrekt zijn door Google. U kunt de opslag van cookies vermijden door dit in te stellen in de instellingen van uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, het kan zijn dat u niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook de gegevens verzamelen die het cookie gegenereerd heeft en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).